Alpha Bank – Compliance Transformation Project (CTP)

Η Alpha Bank δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το εν ισχύ κανονιστικό και
νομοθετικό πλαίσιο στο σύνολο των λειτουργιών της.

Η Alpha Bank παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης και εκκινεί διορθωτικές δράσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων επί των προτύπων συμμόρφωσης και της δέουσας επιμέλειας των Πελατών υλοποίησε τριετές έργο μετασχηματισμού. Εντός του 2022, το έργο μετασχηματισμού επεκτάθηκε στις Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου, με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών σε επίπεδο Ομίλου.

FRAPORT GREECE

FRAPORT GREECE AVIATION COMPLIANCE TEAM

H Fraport Greece διαχειρίζεται 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας (Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ακτίου, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Χανίων, Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σαντορίνης και Μυκόνου), που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας, αλλά και για την αποτελεσματική συνδεσιμότητα όλων των σημείων της χώρας με την πρωτεύουσα και μεταξύ τους. Η Fraport Greece καλείται να επιτύχει όλους τους στόχους της σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και βασιζόμενη σε δύο κύριους πυλώνες: α) την εταιρική Κανονιστική Συμμόρφωση μέσω ενός πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System/CMS) και β) του συστήματος παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την αεροπορική ασφάλεια της EASA (EASA Compliance Management/ECM).

Fraud Line Whistleblowing Services

Ανάπτυξη εξωτερικού διαύλου αναφορών, προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:

Η Fraud Line Whistleblowing Services ανέπτυξε για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον εθνικό εξωτερικό δίαυλο για την υποβολή αναφορών, για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 και τον ελληνικό νόμο 4990/2022 για το whistleblowing. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον χώρο εργασίας, προσφέροντας στους εργαζόμενους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα ένα ασφαλές και εμπιστευτικό κανάλι για την υποβολή αναφορών σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Η πλατφόρμα είναι ασφαλής, εύχρηστη και προσφέρει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με δυνατότητα ανωνυμίας, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία των αναφερόντων από κάθε μορφή εκφοβισμού ή αντιποίνων. Ταυτόχρονα επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση από την ΕΑΔ τόσο γραπτών όσο και προφορικών αναφορών από web πλατφόρμα, τηλέφωνό, email, ταχυδρομείο ή και δια ζώσης αναφορές.

Groupama Asfalistiki

Η Groupama Ασφαλιστική προχώρησε σε μια μοναδική, καινοτόμο πρωτοβουλία στην ασφαλιστική αγορά σε ό,τι αφορά την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), καθώς και την Καταπολέμηση της Απάτης.
Ο στόχος ήταν να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους σε αυτές τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε σημαντικά μέτρα αυτοματοποίησης των εν λόγω διαδικασιών, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνολογία βασισμένη σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αντικατοπτρίζει την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες της αγοράς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υιοθέτηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών, όπως η πλήρης αναδιάρθρωση των διαδικασιών ΞΧ/ΧΤ και ο αλγόριθμος ανίχνευσης απάτης που αναπτύξαμε, είναι κρίσιμα για την προοδευτική ανάπτυξη της εταιρείας και την ενίσχυση της θέσης μας στη ασφαλιστική αγορά.

Groupama Asfalistiki

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει πλέον ρόλο υψίστης σημασίας στην εταιρεία. Με αυτό ως δεδομένο, έχουν εφαρμοστεί σημαντικά μέτρα με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της, προσδίδοντάς της γρήγορα αντανακλαστικά και προσαρμοστικότητα, κάτι το οποίο την κάνει να ξεχωρίζει από εταιρείες του ανταγωνισμού.
Κάποιες ενδεικτικές ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη και την επιτυχία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας:

• Δημιουργία ενισχυμένου συστήματος διακυβέρνησης.
• Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO από την TUV Austria για την εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Δημιουργία νέου συστήματος αξιολόγησης κανονιστικού κινδύνου σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο.

Groupama Asfalistiki

Παρουσιάζουμε μια μοναδική, ανταγωνιστική και καινοτόμο στην κατηγορία της πρωτοβουλία, καθώς η Groupama Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που εντάσσεται στην υπηρεσία eGov-KYC «Συστηθείτε» ή αλλιώς “Know Your Customer”, στον κλάδο της ασφάλισης Ζωής. Η υπηρεσία eGov-KYC (Know Your Customer) προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Η εφαρμογή του eGov-KYC στον ασφαλιστικό κλάδο είναι οπωσδήποτε ένα βήμα προς την ψηφιακή εποχή, αλλά και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας.
Η διαδικασία σύνδεσης με το eGov-KYC είναι ιδιαίτερα απλή για τον πελάτη, καθώς, μέσω των προσωπικών του κωδικών taxisnet, μπορεί με 2 μόνο κλικ να επικυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του ή να τα επικαιροποιήσει, αποφεύγοντας έτσι χρονοβόρες διαδικασίες συλλογής δικαιολογητικών από πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες.

Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ

O θεσμόςτων “Data Protection Ambassadors”

Ο θεσμός των “Data Protection Ambassadors” σηματοδοτεί την αρχή μίας νέα εποχής στον τρόπο που η Εταιρεία προσεγγίζει τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Οι Data Protection Ambassadors είναι στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία στο αντικείμενο της Μονάδας που εκπροσωπούν κι αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς εντός της Μονάδας για θέματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα, καθώς και το συνδετικό κρίκο με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνουμε νέα επαγγελματικά εχέγγυα στους ανθρώπους μας και ενισχύουμε την ομάδα περιφρούρησης της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το πλαίσιο, Πολιτικές για την Προστασία Δεδομένων!

Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ

Η εξωστρέφεια της 2ης γραμμής ως καταλύτης για τη θεραπεία αιτιών παραπόνων

Στην Intrum Hellas πιστεύουμε πως ο κύριος τρόπος να βελτιώσουμε την «εικόνα» της Εταιρείας είναι να αφουγκραστούμε, αφενός τα «θέλω» των δανειοληπτών, αφετέρου τί τους δυσαρεστεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε υιοθετήσει ένα τυποποιημένο πλαίσιο επικοινωνίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων με την 1η γραμμή, με συχνές ενημερώσεις όπου αναδεικνύονται θέματα προς επίλυση ή βελτίωση, όχι απλά για να ικανοποιήσουμε ορισμένο πελάτη, αλλά, κυρίως, για να προλάβουμε ίδιας φύσεως παράπονα.

Η εξωστρέφεια της 2ης γραμμής με συνεχή ανατροφοδότηση στην 1η γραμμή μας επιτρέπει να θεραπεύουμε αδυναμίες και να διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες ανοίγοντας το δρόμο προς μια υγιή και βιώσιμη οικονομία.

MYTILINEOS SA

Η MYTILINEOS για να μπορέσει να υποστηρίξει τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε διεθνές περιβάλλον και την καλλιέργεια συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με οικονομικές κυρώσεις. Η Εταιρεία έχει διαθέσει κατάλληλους πόρους και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και μηχανισμούς για ολοκληρωμένους ελέγχους πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τρίτα μέρη. Σήμερα, ελέγχονται καθημερινά όλοι οι ενεργοί πελάτες και προμηθευτές και επιπλέον δύναται να διασφαλιστεί η μελλοντική υιοθέτηση νέων οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

MYTILINEOS SA

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της Πρόληψης στην Κανονιστική Συμμόρφωση δημιούργησε εσωτερική εφαρμογή για τον ενδελεχή έλεγχο τρίτων μερών, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και ανάγκες της. Η εφαρμογή υποστηρίζει διαδραστική συμμετοχή των εμπλεκομένων σε δομημένο περιβάλλον, την ταξινόμηση του συνεργάτη (risk classification) σύμφωνα με την διακινδύνευση της νέας σχέσης (risk assessment) και κατόπιν την υλοποίηση αντίστοιχης με την διακινδύνευση δέουσας επιμέλειας και ενδελεχούς ελέγχου (due diligence). Η χρήση του εργαλείου αποτελεί ένα μέσο για τη διάχυση της κουλτούρας ΚΣ, τη διασφάλιση ότι έχουν αναγνωριστεί και περιοριστεί οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, αποτρέπει την παραβατικότητα, και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.