Submit your Entries Until 13/05/2024 & Save 9%

Compliance Awards 2023

Alpha Bank – Compliance Transformation Project (CTP)

Η Alpha Bank δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το εν ισχύ κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο στο σύνολο των λειτουργιών της.
Η Alpha Bank παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης και εκκινεί διορθωτικές δράσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων επί των προτύπων συμμόρφωσης και της δέουσας επιμέλειας των Πελατών υλοποίησε τριετές έργο μετασχηματισμού. Εντός του 2022, το έργο μετασχηματισμού επεκτάθηκε στις Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου, με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών σε επίπεδο Ομίλου.