Compliance Awards 2023

OTE A.E

Risks: We identify, assess and deal with them!
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση είναι όλες οι πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των εσωτερικών κανόνων από τα μέλη της διοίκησης, τους εργαζόμενους ή άλλα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο, που δύναται να προκαλέσουν οικονομική ζημία ή βλάβη στη φήμη των εταιρειών του Ομίλου. Ο εντοπισμός των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης, η κατάλληλη αξιολόγηση (εκτίμηση και ιεράρχηση) αυτών και η εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών των κινδύνων, στην περίπτωση που εκδηλωθούν, είναι εξαιρετικά απαραίτητα ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες οι εταιρείες να ανταποκριθούν σε τυχόν απειλές ή έκτακτα περιστατικά.