FRAPORT GREECE

FRAPORT GREECE AVIATION COMPLIANCE TEAM

H Fraport Greece διαχειρίζεται 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας (Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ακτίου, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Χανίων, Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σαντορίνης και Μυκόνου), που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας, αλλά και για την αποτελεσματική συνδεσιμότητα όλων των σημείων της χώρας με την πρωτεύουσα και μεταξύ τους. Η Fraport Greece καλείται να επιτύχει όλους τους στόχους της σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και βασιζόμενη σε δύο κύριους πυλώνες: α) την εταιρική Κανονιστική Συμμόρφωση μέσω ενός πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System/CMS) και β) του συστήματος παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την αεροπορική ασφάλεια της EASA (EASA Compliance Management/ECM).

Groupama Asfalistiki

Η Groupama Ασφαλιστική προχώρησε σε μια μοναδική, καινοτόμο πρωτοβουλία στην ασφαλιστική αγορά σε ό,τι αφορά την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), καθώς και την Καταπολέμηση της Απάτης.
Ο στόχος ήταν να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους σε αυτές τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε σημαντικά μέτρα αυτοματοποίησης των εν λόγω διαδικασιών, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνολογία βασισμένη σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αντικατοπτρίζει την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες της αγοράς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υιοθέτηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών, όπως η πλήρης αναδιάρθρωση των διαδικασιών ΞΧ/ΧΤ και ο αλγόριθμος ανίχνευσης απάτης που αναπτύξαμε, είναι κρίσιμα για την προοδευτική ανάπτυξη της εταιρείας και την ενίσχυση της θέσης μας στη ασφαλιστική αγορά.

Groupama Asfalistiki

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει πλέον ρόλο υψίστης σημασίας στην εταιρεία. Με αυτό ως δεδομένο, έχουν εφαρμοστεί σημαντικά μέτρα με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της, προσδίδοντάς της γρήγορα αντανακλαστικά και προσαρμοστικότητα, κάτι το οποίο την κάνει να ξεχωρίζει από εταιρείες του ανταγωνισμού.
Κάποιες ενδεικτικές ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη και την επιτυχία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας:

• Δημιουργία ενισχυμένου συστήματος διακυβέρνησης.
• Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO από την TUV Austria για την εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Δημιουργία νέου συστήματος αξιολόγησης κανονιστικού κινδύνου σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο.

Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ

Η εξωστρέφεια της 2ης γραμμής ως καταλύτης για τη θεραπεία αιτιών παραπόνων

Στην Intrum Hellas πιστεύουμε πως ο κύριος τρόπος να βελτιώσουμε την «εικόνα» της Εταιρείας είναι να αφουγκραστούμε, αφενός τα «θέλω» των δανειοληπτών, αφετέρου τί τους δυσαρεστεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε υιοθετήσει ένα τυποποιημένο πλαίσιο επικοινωνίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων με την 1η γραμμή, με συχνές ενημερώσεις όπου αναδεικνύονται θέματα προς επίλυση ή βελτίωση, όχι απλά για να ικανοποιήσουμε ορισμένο πελάτη, αλλά, κυρίως, για να προλάβουμε ίδιας φύσεως παράπονα.

Η εξωστρέφεια της 2ης γραμμής με συνεχή ανατροφοδότηση στην 1η γραμμή μας επιτρέπει να θεραπεύουμε αδυναμίες και να διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες ανοίγοντας το δρόμο προς μια υγιή και βιώσιμη οικονομία.

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A.

Η Γραμμή Υποστήριξης & Αναφορών(Integrity Helpline) είναι το Διαμάντι της Nova στη Συμμόρφωση

Είμαστε περήφανοι για τη Γραμμή Υποστήριξης & Αναφορών της Nova. Είναι το Διαμάντι της Συμμόρφωσης που αποκαλύπτει απειλές & ευκαιρίες.

Διεκδικούμε το βραβείο για το «Καλύτερο Whistleblowing» γιατί το στηρίζουμε & είναι αποτελεσματικό. Η επιτυχία του Whistleblowing της Nova βρίσκεται στα παρακάτω:

• Tone at the Top: Η Κορυφή στηρίζει το Whistleblowing
• Στόχος όλων η Ηθική Κουλτούρα & Βελτίωση
• Είναι όλοι ενήμεροι & Aware
• Εξασφαλίζουμε ασφαλή και εμπιστευτική επικοινωνία
• Διαχείριση Αναφορών με σεβασμό, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα
• Επικοινωνία μέσω web/mobile/email/κλήση σε πολλές γλώσσες
• Διασφαλίζει Προστασία από Αντίποινα & Ανωνυμία του Καταγγέλλοντα
• Προσφέρουμε διαδραστική επικοινωνία
• Διαθέσιμες οδηγίες/user-friendly
• Εύκολη παρακολούθηση & διαχείριση Αναφορών
• Διερεύνηση από εντεταλμένη Ομάδα
• Λαμβάνονται ηθικές αποφάσεις
• Λαμβάνονται μέτρα προστασίας & βελτίωσης
• Στόχος η μη επανάληψη αντίστοιχων συμβάντων
• Ανατροφοδότηση για Βελτίωση Κουλτούρας/Συμμόρφωσης

OTE A.E

Risks: We identify, assess and deal with them!

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση είναι όλες οι πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των εσωτερικών κανόνων από τα μέλη της διοίκησης, τους εργαζόμενους ή άλλα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο, που δύναται να προκαλέσουν οικονομική ζημία ή βλάβη στη φήμη των εταιρειών του Ομίλου.
Ο εντοπισμός των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης, η κατάλληλη αξιολόγηση (εκτίμηση και ιεράρχηση) αυτών και η εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών των κινδύνων, στην περίπτωση που εκδηλωθούν, είναι εξαιρετικά απαραίτητα ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες οι εταιρείες να ανταποκριθούν σε τυχόν απειλές ή έκτακτα περιστατικά.

OTE A.E

Diversity, Equity & Inclusion initiatives for “A better world for all”

Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη (∆Ι&Σ) είναι ουσιώδεις παράγοντες επιτυχίας των εταιρειών. Ως Όμιλος που προσφέρει τηλεπικοινωνίες και λύσεις τεχνολογίας, θεωρούμε ότι οι αξίες ∆Ι&Σ αποτελούν βασικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιτυχίας µας και σημαντικό συστατικό της εταιρικής κοινωνικής µας ευθύνης. Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πολλαπλασιαστής της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητάς μας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε δράσεις με στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών, της διαφορετικότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Roche Hellas SA 

“Roche Compliance Upside Down Week”

Η “Compliance Upside Down Week” πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την εβδομάδα 8-12 Μαΐου 2023 και αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη εκστρατεία εσωτερικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ένα μεγάλο γεγονός για στη Roche. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η συνύπαρξη Business & Compliance και από τους δύο κλάδους της εταιρείας (Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas) με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance), όχι μόνο ως υποχρέωσης για την αποφυγή κυρώσεων και συνεπειών αλλά και ως θετικής αξίας για κάθε εταιρεία και τα στελέχη της, για το επιχειρείν και την κοινωνία.

TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε 

LEGAL COMPLIANCE SERVICES PLATFORM & App | | TÜV AUSTRIA

Η TÜV AUSTRIA Hellas πρωτοπορεί και παρουσιάζει την καινοτόμο Πλατφόρμα Ειδικού Σκοπού Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης (και iOS & Android App) για την Ενημέρωση και εν γένει Επίγνωση και Υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης για κάθε επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα, τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση αναφορικά με το εν ισχύ νομοκανονιστικό πλαίσιο και τις αλλαγές που αφορούν και διέπουν την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης για την εξασφάλιση της απαραίτητης επίγνωσης και την επίδειξη των απαιτούμενων αποτελεσματικών αντανακλαστικών για την έγκαιρη προσαρμογή και την πλήρη νομοκανονιστική συμμόρφωσή της.
Η δυνατότητα επιλογής του βαθμού συνεργασίας μέσω τριών διαφορετικών Επιπέδων Συνεργασίας (Core Level, Advanced Level, Premium Level) επιτυγχάνει την μέγιστη κάλυψη των αναγκών ανά επιχειρηματικό πεδίο δραστηριότητας.

VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ 

Public Policy & Corporate Security

Η Vodafone δεσμεύεται στην εφαρμογή υψηλών επιπέδων Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για την επίτευξη της επιχειρηματικής ακεραιότητας και της διατήρησης της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με ενέργειες που συντονίζονται σε τοπικό καθώς και σε επίπεδο Ομίλου βάσει των Πολιτικών Υψηλού Κινδύνου. Μέσω του προγράμματος αυτού, αναδεικνύονται και επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι περιοχές υψηλού κινδύνου και εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα για την προληπτική τους αντιμετώπιση. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης καθώς και η καταγραφή μετρήσιμων περιοχών προς βελτίωση.