Submit your Entries Until 13/05/2024 & Save 9%

MYTILINEOS SA

Η MYTILINEOS για να μπορέσει να υποστηρίξει τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε διεθνές περιβάλλον και την καλλιέργεια συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με οικονομικές κυρώσεις. Η Εταιρεία έχει διαθέσει κατάλληλους πόρους και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και μηχανισμούς για ολοκληρωμένους ελέγχους πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τρίτα μέρη. Σήμερα, ελέγχονται καθημερινά όλοι οι ενεργοί πελάτες και προμηθευτές και επιπλέον δύναται να διασφαλιστεί η μελλοντική υιοθέτηση νέων οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

MYTILINEOS SA

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της Πρόληψης στην Κανονιστική Συμμόρφωση δημιούργησε εσωτερική εφαρμογή για τον ενδελεχή έλεγχο τρίτων μερών, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και ανάγκες της. Η εφαρμογή υποστηρίζει διαδραστική συμμετοχή των εμπλεκομένων σε δομημένο περιβάλλον, την ταξινόμηση του συνεργάτη (risk classification) σύμφωνα με την διακινδύνευση της νέας σχέσης (risk assessment) και κατόπιν την υλοποίηση αντίστοιχης με την διακινδύνευση δέουσας επιμέλειας και ενδελεχούς ελέγχου (due diligence). Η χρήση του εργαλείου αποτελεί ένα μέσο για τη διάχυση της κουλτούρας ΚΣ, τη διασφάλιση ότι έχουν αναγνωριστεί και περιοριστεί οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, αποτρέπει την παραβατικότητα, και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A.

Η Nova επενδύει σε ισχυρό “One Compliance Team”

Γιατί η ομάδα Συμμόρφωσης της Nova αξίζει να αναγνωριστεί με το βραβείο “Καλύτερης Ομάδας Συμμόρφωσης”? Η επιτυχία και η υπεροχή της Ομάδας Συμμόρφωσης της Nova συνοψίζεται στα παρακάτω:

H One Team Συμμόρφωσης της Nova εν μέσω συγχώνευσης 2 εταιρειών
• Σε απαιτητικές συνθήκες
• Σε λιγότερο από ένα χρόνο-μόλις επτά μήνες
• Μικρή ομάδα έμπειρων επαγγελματιών Συμμόρφωσης
• Λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις 2 κλάδων (Τηλεπικοινωνιών & Συνδρομητικής Τηλεόρασης)
• Κατάφερε να υλοποιήσει το πλάνο της
• Να επικοινωνήσει την Συμμόρφωση και να την κάνει προσιτή
• Να δημιουργήσει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (Compliance Portfolio: Κώδικες Δεοντολογίας, Πολιτικές, Διαδικασίες)
• Να το Εφαρμόσει επιτυχώς
• Έλαβε την Στήριξη της Διοίκησης
• Kατέκτησε την Δέσμευση όλων
• Δημιούργησε κουλτούρα Συμμόρφωσης
• Σύναψε συμμαχίες με το RBA και UN Global Compact
• Έδωσε Αξία στην εταιρεία,
• Συνέβαλε στο ESG
• Ενέπνευσε το One Team & One Compliance Team
• Δεσμευεται για Συνεχή & Ισχυρή Συμμόρφωση

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A.

Γινόμαστε Μέρος Της Λύσης «Ξεκινάμε Από Τα Βαθιά Και Από Τα Βουνά»

Το Αιγαίο υποφέρει από αλόγιστη εναπόθεση απορριμμάτων στη θάλασσα. Το πρόβλημα της ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο.
Για αυτό πρώτα πάμε στα βουνά. Γιατί; Γιατί το σκουπίδι που είναι τώρα στο βουνό θα «ταξιδέψει» με τον αέρα και τη βροχή και θα καταλήξει στη θάλασσα και στο βυθό. Ξεκινάμε από τον Υμηττό, με εθελοντές εργαζόμενους για να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική συνείδηση μέσα και έξω. Μετά από το βουνό πάμε για δράσεις καθαρισμού στο Γύθειο και τη Μονεμβασιά, την Αμοργό και την Κέρκυρα, ώστε να καθαριστεί ο βυθός και να ξαναζωντανέψουν οι θάλασσες.

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A.

Στη Νέα Nova η Κουλτούρα Ηθικής και Συμμόρφωσης διατηρείται με Συνεχή Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση

Τι χαρακτηρίζει μια πετυχημένη δραστηριότητα ενημέρωσης?

• Καλή οργάνωση
• Να γνωρίζεις τις ανάγκες του οργανισμού
• Καταρτισμένοι εισηγητές
• Ποιοτικοί στόχοι εκπαίδευσης

Διεκδικούμε αυτό το βραβείο γιατί η Διεύθυνση Συμμόρφωσης στη Nova έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά & η Εκπαίδευση Ενημέρωσης υπερέχει για πολλούς λόγους:

• Έχει καινοτόμο προσέγγιση & ελκυστικό περιεχόμενο
• Ολοκληρωμένο περιεχόμενο
• Είναι Interactive
• Καλύπτει διαφοροποιημένες ανάγκες τμημάτων & Top Management
• Με Προσωπική Επαφή, Teams, Πλατφόρμα εκπαίδευσης
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
• Ad Hoc Εκπαιδεύσεις
• Συνεχής Εκπαιδευτική Ενίσχυση
• Compliance Officer προσιτός & διαθέσιμος
• Πράξη – όχι η Θεωρία

Εκ του αποτελέσματος, νιώθουμε ήδη νικητές στη Nova γιατί Όλοι:
• Έχουν ήδη εκπαιδευτεί & ευαισθητοποιηθεί
• Κατανοούν την σημαντικότητα της Συμμόρφωσης & Ηθικής
• Γνωρίζουν τον Compliance Officer
• Αντιλαμβάνονται την αποδεκτή συμπεριφορά
• Θέλουν την κουλτούρα Συμμόρφωσης
• Δεσμεύονται για Συνεχή βελτίωση

SEPHORA GREECE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SEPHORA GREECE DATA PRIVACY KPI’S

Η SEPHORA GREECE έχει καταφέρει να επιτύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και προστασίας δεδομένων, παρακολουθώντας στενά τις αρχές GDPR μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου και προσωποποιημένου matrix (build and run kpis), με πολυεπίπεδη προσέγγιση συμμόρφωσης και προστασίας σε όλες τις διαδικασίες τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδικτυακό κατάστημά της, με τεκμηριωμένα και μετρήσιμα στοιχεία. To αρχείο περιλαμβάνει πολλαπλές κατηγορίες συμμόρφωσης και πολλές υποκατηγορίες αυτών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με στόχο την παρακολούθηση και απόδειξη της συμμόρφωσης της εταιρίας και εμπεριέχουν μετρήσιμα και αντικειμενικά πρότυπα για τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρίες, τη δημιουργία τεχνικών υποδομών κατάλληλων για την διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου προστασίας του απορρήτου καθώς και τη γνωστοποίηση τόσο σε πελάτες όσο και στους υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρίας των αρχών της επεξεργασίας των δεδομένων και των συνθηκών συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.

TBI BANK

Χτίζοντας την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της πρώτης Ψηφιακής Τράπεζας στην Ελλάδα

Η συμβολή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ήταν καθοριστική στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της tbi bank. Είμαστε υπερήφανοι για ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα: είμαστε η πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα και σε μόλις 1 χρόνο λειτουργίας έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, αλλά και των συνεργαζόμενων εμπόρων. Η ανάπτυξη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής και γίνεται παράλληλα με την επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα.
Συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε μια κουλτούρα Συμμόρφωσης, κάνοντας πάντα το σωστό, έχοντας τα παρακάτω values ως πυξίδα για αυτό που αντιπροσωπεύει το brand της tbi:

• Brave
• Passionate
• Caring

VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ 

Public Policy & Corporate Security

Το πρόγραμμα Speak Up αναπτύχθηκε το 2006, για την ανώνυμη αναφορά περιστατικών που δεν συμβαδίζουν με τον Κώδικα Συμπεριφοράς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Vodafone μέσω τηλεφωνικής γραμμής αλλά και ειδικής ιστοσελίδας. Το πρόγραμμα λειτουργεί επικουρικά στην ανοιχτή κουλτούρα επικοινωνίας που διατηρεί η Vodafone όπου όλοι οι εργαζόμενοι αισθανόμαστε άνετα να μιλήσουμε στον προϊστάμενό μας ή στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για πιθανά λάθη που πέφτουν στην αντίληψή μας, επιβεβαιώνοντας έτσι πως όλοι εργαζόμαστε σύμφωνα με τις επιχειρηματικές μας αρχές.
Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο και το μέσο γνωστοποίησης. Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την έγκαιρη διερεύνηση και επίλυση όλων των περιπτώσεων που αναφέρονται, ενώ παράλληλα προσφέρει προστασία από τυχόν αντίποινα και διακριτική μεταχείριση σε πρόσωπα που αποκαλύπτουν καλόπιστα επιλήψιμες συμπεριφορές.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. / AEGEAN AIRLINES S.A Flight to Compliance

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΚΣΔΚ) αν και μονοπρόσωπη, υλοποίησε σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπου οι απαιτήσεις συμμόρφωσης ήταν ασφυκτικές. Ως εκ τούτου, θεωρούμε την συμμετοχή μας σε διαγωνισμό βραβείων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ότι έχει να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός:

• Αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης των καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας την εταιρική εικόνα και αξιοπιστία.
• Αν και προσφέρει ως ανταμοιβή μια διάκριση, ενισχύει σημαντικά την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών μας.
• Αποτελεί ευκαιρία διαμόρφωσης στενών σχέσεων με άλλους επαγγελματίες στον τομέα, ανταλλάσσοντας ιδέες και βέλτιστες πρακτικές.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Safety Net Algorithm και Υπεύθυνο Παιχνίδι μέσω του Affiliate Marketing στην αγορά Online Παιγνιδιών

Για την προστασία των παικτών στο online περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ αξιοποιεί ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), το Safety Net Algorithm, ο οποίος αναγνωρίζει εκ των προτέρων μοτίβα υπέρμετρης ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, ώστε να λαμβάνονται προληπτικές δράσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ χρησιμοποιεί ένα ρομποτικό feature το οποίο βελτιώνει τον χειρισμό της επικοινωνίας με τους πελάτες του, θέτοντας αυτόματα σε προτεραιότητα τα e-mails που σχετίζονται με το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
O ΟΠΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη που αξιοποίησε το Αffiliate Marketing, για να προωθήσει στοχευμένα τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό, που ενδιαφέρεται συγκεκριμένα για online παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και καζίνο. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΟΠΑΠ έχει συγκεντρώσει συνολικά περισσότερες από 3,2 εκατ. προβολές.