Compliance Awards 2023

VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ 

Public Policy & Corporate Security
Η Vodafone δεσμεύεται στην εφαρμογή υψηλών επιπέδων Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για την επίτευξη της επιχειρηματικής ακεραιότητας και της διατήρησης της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με ενέργειες που συντονίζονται σε τοπικό καθώς και σε επίπεδο Ομίλου βάσει των Πολιτικών Υψηλού Κινδύνου. Μέσω του προγράμματος αυτού, αναδεικνύονται και επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι περιοχές υψηλού κινδύνου και εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα για την προληπτική τους αντιμετώπιση. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης καθώς και η καταγραφή μετρήσιμων περιοχών προς βελτίωση.