ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού»

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΠΑΠ: Ανακαίνιση παιδιατρικών νοσοκομείων
Θέτοντας ως προτεραιότητα την Υγεία των παιδιών, ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την ανακαίνιση των νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο πνοής, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, που προσφέρουν τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ, υλοποιήθηκαν 30 έργα ανακαίνισης, τα οποία καλύψαν συνολική έκταση 14.960 τ.μ. Σε αυτά περιλαμβάνονται 23 νοσηλευτικές μονάδες, δυναμικότητας 564 κλινών, που ανταποκρίνονται πλέον στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και προσφέρουν υπηρεσίες υγείας κορυφαίου επιπέδου.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward»
Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ για την επιχειρηματικότητα «ΟΠΑΠ Forward» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τομέα της Απασχόλησης. Το «ΟΠΑΠ Forward» στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, προσφέροντας τους εφόδια για να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες που έχουν συμμετάσχει αύξησαν τον συνολικό τους τζίρο κατά 470εκ ευρώ και δημιούργησαν 2.847 νέες άμεσες θέσεις. Παράλληλα, μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στην αγορά, υποστηρίζουν 23.083 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.