Groupama Asfalistiki

Παρουσιάζουμε μια μοναδική, ανταγωνιστική και καινοτόμο στην κατηγορία της πρωτοβουλία, καθώς η Groupama Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που εντάσσεται στην υπηρεσία eGov-KYC «Συστηθείτε» ή αλλιώς “Know Your Customer”, στον κλάδο της ασφάλισης Ζωής. Η υπηρεσία eGov-KYC (Know Your Customer) προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Η εφαρμογή του eGov-KYC στον ασφαλιστικό κλάδο είναι οπωσδήποτε ένα βήμα προς την ψηφιακή εποχή, αλλά και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας.
Η διαδικασία σύνδεσης με το eGov-KYC είναι ιδιαίτερα απλή για τον πελάτη, καθώς, μέσω των προσωπικών του κωδικών taxisnet, μπορεί με 2 μόνο κλικ να επικυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του ή να τα επικαιροποιήσει, αποφεύγοντας έτσι χρονοβόρες διαδικασίες συλλογής δικαιολογητικών από πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες.

OTE A.E

Together we stop it! Preventing and Combating Violence and Harassment in the Workplace

Η βία και παρενόχληση στην εργασία αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα. Στον Όμιλο ΟΤΕ, αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή Βίας και Παρενόχλησης. Σεβόμαστε τις ατομικές ελευθερίες και προστατεύουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις.
Η υιοθέτηση της «Πολιτικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία Ομίλου ΟΤΕ», καθώς και άλλων μέτρων, εκτός από υποχρεωτικά είναι και αναγκαία, όχι μόνο για την προαγωγή ευρύτερων κοινωνικών στόχων, αλλά και επειδή συμβάλλουν στην ομαλή και παραγωγικότερη λειτουργία της εταιρείας μας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Together we stop it! Για «έναν κόσμο καλύτερο για όλους»!

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο μετασχηματισμός της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Χρηματιστηρίου: Από μηχανισμός παρακολούθησης σε στρατηγικό συνεργάτη της διοίκησης και των φορέων της αγοράς.

Καθώς οι εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών υπόκεινται σε αυστηρά θεσμικά πλαίσια, η κανονιστική συμμόρφωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ο οποίος αναδείχθηκε σταδιακά και οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητης Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης που αποτέλεσε και το βασικό όχημα για τη σύσταση ενιαίας Διεύθυνσης Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Στόχος της Μονάδας είναι να αποτελέσει συνοδοιπόρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην προσπάθεια ανάπτυξης και εξωστρέφειας του Ομίλου διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωσή του με το πλαίσιο εποπτείας και τους εσωτερικούς εταιρικούς κανόνες. Η Μονάδα συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην εσωτερική ανάπτυξη αντανακλαστικών συμμόρφωσης εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής ηθικής και συμμόρφωσης όσο και στη διαμόρφωση ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς με τη συμμετοχή της στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης με τις εποπτικές αρχές

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού»

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΠΑΠ: Ανακαίνιση παιδιατρικών νοσοκομείων
Θέτοντας ως προτεραιότητα την Υγεία των παιδιών, ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την ανακαίνιση των νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο πνοής, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, που προσφέρουν τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ, υλοποιήθηκαν 30 έργα ανακαίνισης, τα οποία καλύψαν συνολική έκταση 14.960 τ.μ. Σε αυτά περιλαμβάνονται 23 νοσηλευτικές μονάδες, δυναμικότητας 564 κλινών, που ανταποκρίνονται πλέον στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και προσφέρουν υπηρεσίες υγείας κορυφαίου επιπέδου.